iodlogo

Kanserle Savaşta Yeni Bir Bakış Açısı, İmmüno-Onkoloji Derneği (İOD)

Yeni kurulan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Rüçhan USLU, derneğin websitesinde çalışmalarını anlattı.

Değerli meslektaşlarım,
İmmüno-onkoloji alanında son 30 yılda gerçekleştirilen çalışmalar immün sistemin tümör hücrelerini tanıyabildiğini, onları yok edebildiğini veya uzun süreli kontrol altında tutabildiğini göstermiştir. Kanserin normal dokulara hiçbir zarar vermeden spesifik bir şekilde yok edilmesini sağlamak ve tekrarlamasını önlemek için en büyük potansiyele immün sistemin sahip olduğu yine bu çalışmalarla gösterilmiştir.
İmmüno-onkoloji alanında son 30 yılda meydana gelen büyük kavramsal ve teknik gelişmeler kanser tedavisinde yeni immünoterapötik yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamıştır.  Tümör immünitesini arttırmak için tümör mikroçevresindeki inhibitör yolakların ve inhibitör hücrelerin blokajını sağlayan metodlar (CTLA-4 ve PD-1 antikorları gibi) kanser tedavisinde son yıllardaki en önemli gelişmeler arasındadır. Bunun dışında antitümör immünitenin spesifitesini arttırmak için kanser aşıları, potent adjuvanlar, immünstimülatuvar sitokinler konusunda yoğun araştırmalar devam etmektedir. Bu yaklaşımlar tedavisi mümkün olmayan ilerlemiş kanserlerde çok önemli başarılar sağlamıştır. Bu başarılar hastalığın erken dönemlerinde de geliştirilecek immünoterapi yöntemleri ile birçok hastada kanserin prognozunu ve tedavisini kökten değiştirecek gelişmelere yol açacaktır. Daha da önemlisi kansere karşı korunmada gelecekte immün sistem en önemli araç olarak kullanılacaktır.
Derneğimizin çalışma alanları arasında kanserin hedefe yönelik biyoimmünoterapisi önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde geldiğimiz noktada monoklonal antikorlar, tirozin kinaz inhibitörleri, anti-anjiojenik ajanlar artık kanser tedavisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Biyolojik tedaviler dendiğinde akla gelen biyobenzerler kavramı da artık güncel kanser tedavisinin bir parçası olmaya adaydır.
İmmüno-onkoloji yakın gelecekte kanser tedavisi ile uğraşan biz tıbbi onkologların en önemli partneri olacaktır. Derneğimiz eğitim ve bilimsel çalışmalar yolu ile bu konuda liderlik etmek, kanser immünolojisi ve immünoterapisi konusunda meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübesini arttırmak ve kanser hastalarına daha çok yardımcı olabilmelerini sağlamak amacını taşımaktadır. Tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya ve çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. F. Rüçhan USLU
İmmüno-Onkoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. F. Ruçhan Uslu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Uğur Coşkun Genel Sekreter
Doç. Dr. Şaziye Burçak Karaca Sayman
Prof. Dr. İsmail Çelik Üye
Prof. Dr. Metin Ozkan Üye
Doç. Dr. Faysal Dane Üye
Prof. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan Üye

Kaynak: http://immuno-onkoloji.org